Pyykinpesukoneissa
huomattavia eroja

Teksti ja kuvat Reino Laukkanen
Teksti editoitu Työtehoseuran raportista

Työtehoseuran tutkimuksessa oli yhdeksän pyykinpesukonetta: neljä edestä täytettävää ja viisi päältä täytettävää pesukonetta. Linkouskyvyltään pesukoneet olivat 1000 - 1200 kierr./min linkoavia. Pesukoneiden täyttömäärät olivat 4,5 - 5 kg. Tavoitteena oli verrata pesutulosta puuvillaohjelmalla kirjopesussa 40 ja 60 °C ja selvittää pesukoneiden käyttöominaisuudet. Tutkimustuloksia on julkaistu myös Kuluttaja-lehdessä 8/2000.
AEG Lavamat 72630
Cylinda 6200 Proline
Eurotech FL 1035
Siemens Siwamat XL WM 54850
Candy CTT 103 TV
Indesit WGT 1044 TX
Rosenlew RTT 2199
Upo Pesukarhu 2150
Whirlpool AWT 7118 D
Pesukokeet tehtiin vastaavalla tavalla kuin energiamerkinnän vaatimusten mukaisissa mittauksissa, paitsi että tulosta ei verrattu vertailukoneeseen, vaan mitattiin ja laskettiin likaliuskojen puhdistumiseen perustuvat pesutehot. Ne arvosteltiin Työtehoseuran tekemän arvosteluasteikon (erittäin hyvä - huono) mukaan. Kirjopesussa 40 °C hyvän pesutuloksen sai viisi pesukonetta: AEG, Eurotech, Rosenlew, Siemens ja Upo. Tyydyttävän arvosanan sai kolme konetta: Cylinda, Indesit ja Whirlpool. Arvosanan välttävä sai Candy. Kirjopesussa 60 °C pesutulos parani koneesta riippuen 10-30 %-yksikköä ja arvosanoissa keskimäärin yhden arvosanan.

Kirjopesussa 40 °C pesulämpötilat vaihtelivat välillä 36 ja 41 °C. Vastaavasti kirjopesussa 60 °C pesulämpötilat vaihtelivat välillä 51 ja 62 °C pesukoneesta riippuen. Valkopesuun oli valittavissa pesukoneesta riippuen pesulämpötila 90 - 95 °C, mutta mittauksissa lämpötila nousi ainoastaan 73 - 86 °C:een.
Energian kulutus

Sähköä pesukoneet kuluttivat kirjopesussa 40 °C keskimäärin 0,12 kWh/pyykkikilo ja kirjopesussa 60 °C keskimäärin 0,23 kWh/pyykkikilo. Työtehoseuran energiatehokkuusluokkiin perustuvalla arvosteluasteikolla pesukoneista arvosanan erittäin hyvä sai kaksi pesukonetta (Candy, Indesit), arvosanan hyvä kolme pesukonetta (AEG, Cylinda, Rosenlew), arvosanan tyydyttävä neljä pesukonetta (Eurotech, Siemens, Upo, Whirlpool).

Vedenkulutus kirjopesuohjelmilla lämpötilasta riippumatta oli 42-69 litraa, keskimäärin 58 litraa ja laskettuna pyykkikiloa kohti 9-14 litraa, keskimäärin 12 litraa. Hienopesussa 40 °C pesukoneiden vedenkulutus oli 31-76 litraa, keskimäärin 50 litraa ja pyykkikiloa kohti 12-76 litraa, keskimäärin 29 litraa. Perusohjelmiin oli mahdollista saada lisää huuhtelukertoja seitsemässä pesukoneessa, ja kahdessa pesukoneessa huuhtelujen vesimäärää voitiin hieman korottaa ohjelmavalinnoilla.

Linkous

Pesukoneiden linkoustulos pyykin jäännöskosteutena vaihteli 60 %:sta 71 %:iin. Verrattaessa valmistajien ilmoittamiin arvoihin ne poikkesivat keskimäärin yhden luokan. Kirjopesuohjelmiin kuului pitkä linkous (7-15 min). Se oli joko jaksottainen tai yhtäjaksoinen ja päättyi yleensä pöyhintävaiheeseen, jonka tarkoituksena on "irrottaa" pyykki pesurummun kehältä helpommin poisotettavaksi ja samalla vähentää sen rypistymistä. Pesuohjelman huuhteluvaiheeseen kuuluu ns. välilinkouksia huuhtelukertojen välillä (Siemens, Candy, Indesit). Ne ovat lyhyitä linkouspyrähdyksiä. Uutuutena on tullut pesuvaiheen jälkeen tapahtuva välilinkous (AEG, Cylinda, Eurotech, Siemens, Indesit, Whirlpool). Tämä arveluttaa varsinkin zeoliittipitoisia pesuaineita käytettäessä. Tekstiililaaduista riippuen on riski, että zeoliitti linkouksen aikana joutuu kuitujen sisään entistä huonommin huuhtoutuvaksi.

Käytettävyys vaihtelee

Käyttöinformaatiossa, valitsimien muotoilussa, koossa ja merkinnöissä oli huomattavia konekohtaisia eroja.

Käsiteltävyysominaisuuksista pesukoneet saivat arvosanoja hyvästä välttävään. Käsiteltävyyteen kuuluvina ominaisuuksina arvosteltiin käyttöohje, informaatio koneessa, valitsimet ja niiden käyttö, täyttöluukun avaaminen ja sulkeminen, pesu- ja huuhteluaineen annostus sekä nukka- sihdin puhdistus. Arvosteluasteikkona oli erittäin hyvä (5), hyvä (4), tyydyttävä (3), välttävä (2) ja huono (1). Neljä pesukonetta saivat arvosanan 4: AEG, Siemens, Rosenlew ja Upo. Arvosanan 3,5 sai: Cylinda, arvosanan 3 sai: Whirlpool ja arvosanan 2,5 saivat: Eurotech, Candy ja Indesit.

Käyttöohjeilla on suuri merkitys koneen käytön opastuksessa ja turvallisessa käytössä. Neljän pesukoneen (AEG, Siemens, Rosenlew ja Upo) käyttöohjeet arvosteltiin hyviksi. Käytön turvallisuutta lisäisi, jos käyttäjällä olisi tieto siitä, mitä ohjelmassa oikein tapahtuu. Myös ohjelmien vaikutusten vertailu olisi helpompaa. Vesimäärät ovat nykyisellään hyvin pienet ja tästä syystä olisi perusteltua tietää, kuinka monta huuhtelua eri ohjelmiin kuuluu ja kuinka paljon niitä on saatavissa lisätoimintojen avulla.

Valitsimien muotoilussa, koossa ja merkinnöissä oli huomattavia eroja. Erityisesti vanhusten, joilla on luonnostaan toimintakyvyn rajoitteita, tulisi kokeilla valitsimien käteen sopivuutta, voiman tarvetta, ohjelmien valintaa ja keskeyttämistä sekä uudelleen valintaa. Lisätoimintojen valitsimet ovat useimmiten pieniä, liian lähellä toisiaan ja pelkillä symboleilla merkittyjä. Valinta näkyy ainoastaan merkkivaloilla eikä valitsimen asennon muutoksena, joka olisi huononäköisenkin helppo sormin havaita.

Pesukoneiden kokonaisarvosanan painotukset ja arvosanat

Työtehoseuran kokonaisarvostelussa painotettiin eri ominaisuuksia seuraavasti:

Käsiteltävyysominaisuudet (30 %), näillä ominaisuuksilla on suuri merkitys käyttäjälle kotona, sillä hyvän informaation, helppokäyttöisyyden ja helposti tehtävien kunnossapitotoimenpiteiden avulla on saavutettavissa ja ylläpidettävissä käytännössä hyvä pesutulos.

Pesutulos pesulämpötilassa 40 °C (20 %) ja 60 °C (20 %), pesuaineteollisuus suosittelee käyttämään pääasiassa näitä lämpötiloja ja tiedot kuluttajien pesutapaselvityksistä ovat saman suuntaisia.

Energiatehokkuus (20 %), tarkoituksen mukainen energiankulutus suhteessa muihin ominaisuuksiin merkitsee käytännössä säästöä energiankulutuksessa.

Linkous (10 %), pesukoneet oli valittu alkujaan jo keskimäärin saman tasoisiksi ja hyvin linkoavien koneiden ryhmästä.

Kokonaistuloksessa arvosanan
erittäin hyvä - hyvä saivat:
AEG Lavamat 72630
Rosenlew RTT 2199
Arvosanan hyvä saivat:
Cylinda 6200 Proline
Siemens Siwamat XL WM 54850
Upo Pesukarhu 2150
Arvosanan hyvä-tyydyttävä saivat:
Eurotech FL 1035
Indesit WGT 1044 TX
Whirlpool AWT 7118 D
Arvosana tyydyttävä sai:
Candy CTT 103 TV

Pyykinpesuaineiden vertailututkimus

Suuret lupaukset

Vertailussa olivat mukana:
Ariel Color pesujauhe, Ariel Perfume Free nestemäinen,
Bio Luvil nestemäinen tiiviste, Bio Luvil tabletit,
Cleani Color pesujauhetiiviste, Cleani Color tabletit, Eko tiivistetty pesujauhe,
Mini Risk Color tiivistetty pesujauhe, Omo Color tiivistetty pesujauhe,
Omo tabletit, Pirkka Green Color pyykinpesujauhe, Spar Biopesujauhe,
Surf Micro tiivistetty pyykinpesujauhe, Tend Color tiivistetty pesujauhe ja Tend tabletit.
Tutkimuksessa verrattiin 15 pesuainetta, joista 12 oli tarkoitettu pelkästään kirjopesuaineeksi. Kolme pesuainetta soveltui myös valkopesuun, koska ne sisälsivät valkaisuainetta. Työtehoseurassa tutkittiin pesuaineiden käyttöominaisuudet ja kyky puhdistaa erityyppisiä tahroja puuvillasta ja polyesteripuuvillasta pesemällä liattua pyykkiä kirjopesuohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa. Tutkimustuloksia on julkaistu Kuluttaja-lehdessä 7/2000.

Pesuaineet eivät kyenneet poistamaan yhtä tehokkaasti erityyppisiä likoja. Yksikään pesuaine ei puhdistanut kaikkia likatahroja. Lyhytikäiset (viikon vanhat) liat puhdistuivat paremmin polyesteripuuvillasta kuin pelkästään puuvillasta.

Kirjopesuun tarkoitetuilla pesuaineilla parhaimmat tulosyhdistelmät olivat välttävästä erittäin hyvään. Parhaiten niillä puhdistuivat verilika ja sellaiset lyhytikäiset liat, jotka sisälsivät kaakaota ja maitoa tai tomaattimehua ja öljyä.

Valkopesuun tarkoitetuilla pesuaineilla tulosyhdistelmä vaihteli huonosta erittäin hyvään. Parhaiten niillä puhdistuivat veri, mustaherukkamehu, punaviini, kahvi sekä lyhytikäinen kaakaota sisältävä lika. Huonoimmin valkopesuaineilla puhdistuivat pitkäikäinen kaakaota ja maitoa tai nokea ja öljyä sisältävä lika sekä lyhytikäinen tomaattimehua ja öljyä sisältävä lika.

Hajun voimakkuudessa oli selkeitä tuotekohtaisia eroja. Suurin osa pesuaineista arvosteltiin hajultaan heikoksi tai melko heikoksi. Kuuden pesuaineen haju oli melko voimakas tai voimakas.
Millä mitäkin pestään

Pesuaineiden käyttötarkoitus eli sopivuus eri tyyppisen pyykin pesuun oli epäsuorasti tulkittavissa pakkauksen pesulämpötiloista tai esim. tekstin "soveltuu värillisten vaatteiden pesuun" perusteella. Kirjopyykin pesulämpötila on totuttu rajoittamaan 60 °C:een. Neljän ilman valkaisuainetta olevan pesuaineen käyttöalueena olivat kaikki pesulämpötilat, 30 - 95 °C. Vastaavasti valkaisuainetta sisältävien tablettien pesulämpötila-alue oli 30 - 95 °C. Vain yhdessä näistä ilmoitettiin olevan valkaisuaineen aktivaattoria, joka saa aikaan valkaisun jo matalissa lämpötiloissa. Kuitenkin kaikki valkaisuaineelliset tabletit toimivat koepesuissa (40 °C) samalla tavalla valkaisten. Tuoteselosteessa olevien pesuaineen ainesosien merkitys oli selostettu ainoastaan Surf Micro -pesuaineessa. Selostus on aivan välttämätön, jotta kuluttaja ymmärtäisi sisällön yhteyden käyttötarpeisiinsa. Käyttöinformaatioissa väitettiin pesuaineiden tehoavan mihin likaan tahansa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu tällaisia tuloksia.

Pesuaineiden annostuksen hallinta on tunnetusti vaikeaa, minkä vuoksi nykyisin yleisesti pestäville pienille pyykkimäärille (alle 3 kg) on tärkeää saada selkokieliset ohjeet. Monien pesuaineiden ohjeissa esitystapa pesuaineen vähentämiseksi tai lisäämiseksi oli liian yleisellä tasolla. Pesuaineista suurin osa jouduttiin asettamaan mitta-/pesupallossa tai tabletit yhtä lukuun ottamatta verkkopussissa suoraan pesukoneen rumpuun. Tämä on kuluttajalle käyttöturvallisuusriski. Väline voi joutua koneelliseen kuivauslaitteeseen. Pesuaine voi kulkeutua täyttöaukon tiivisteelle. Se voi jäädä liukenematta tai joutua väärässä paikassa pesuprosessiin. Tällöin valkaisuvaikutus voi olla vain paikallinen, jolloin tekstiili vaurioituu. Verkkopussia käytettäessä tahriutuvat paitsi kädet myös ympäristö.

Pesulämpötila on monissa pesuaineissa ainoa tekijä, jonka perusteella voi päätellä pesuaineen käyttötarkoituksen. Pesuaineet voidaa jakaa pesulämpötila-alueen perusteella seuraavanlaisiin ryhmiin:
PESULÄMPÖTILAT
30 - 40 ... 95°C "käsinpesu", 30 - 40 ... 60°C
Ariel Color, jauhe
Ariel Perfume Free, neste
Bio Luvil, tabletit
Eko, jauhe
Minirisk Color, jauhe
Omo, tabletit
Tend Color, jauhe
Tend, tabletit
Bio Luvil, neste
Cleani Color, jauhe
Cleani Color, tabletit
Omo Color, jauhe
Pirkka Green Color, jauhe
Serto Sensitive, jauhe
Spar Biopesujauhe
Surf Micro, jauhe