Karonkka
Väitöstilaisuuden jälkeinen juhla
To each one’s due at the borderline of work
Toward a theoretical framework for economic, social and cultural rights
Oikeudenmukaisuutta työn rajalla
Kohti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien teoreettista kehystä
Vivan Storlund
Väitöskirja löytyy internetsivulta http://ethesis.helsinki.fi,
Oikeustieteellinen tiedekunta, Julkisoikeudellinen laitos, sekä
Akateemisesta Kirjakaupasta.
Kuvat ja nettisivut ©Reino Laukkanen
Studio LUMI
PL 40, 00711 Helsinki
puh. 040 724 0076
etunimi.sukunimi@studiolumi.com
Kuva yksi
Kuva kaksi Kuva kolme
Kuva neljä Kuva viisi
Kuva kuusi Kuva seitsemän
TAKAISIN KUVIA-SIVULLE