Näillä sivuilla esittäytyy
Valokuvaaja, joka opiskeli teolliseksi muotoilijaksi ja josta tuli kirjoittaja.

Kirjoitan tekniikasta ja ihmisistä sekä siitä, kuinka nämä kaksi asiaa koh-taavat toisensa. Testaan ja esittelen tuotteita tehden havaintoja käytet-tävyydestä. En ole joka paikan asiantuntija, vaikka yritänkin perehtyä kaikkeen mielenkiintoiseen. Olen ikään kuin utelias kadunmies, joka ottaa selvää asioista ja pyrkii oppimaan uusia taitoja. Se, kuinka helposti tämä onnistuu, kertoo myös itse tuotteesta.
Varovainen arvioni on, että kirjoitan mistä vain, jos vain käsittelytavasta päästään sopimukseen. Luonnollisesti, tutummissa aiheissa on enemmän tyylilajeja valittavana.

Valokuvaajana teen mieluiten kuvauksia, joissa vaaditaan nopeaa reagointia kiitävässä hetkessä. Kuvaan mielelläni erilaisissa tilaisuuksissa. Kuljen aina kameran kanssa ja tallennan havaintoja myöhempää tarkastelua varten. Pidän myös toisesta ääripäästä, studiokuvauksesta. Se on valolla maalausta puh-taimmillaan. Kuvattavan saa esille aivan toisella tavalla, kun tausta ei häiritse, vaan tukee kohdetta. Tämänhetkiset studiotilat ovat pienet, suuremmat ovat haussa. Olen usein tehnyt kuvauspaikalle studiomaiset olosuhteet. Vuosien harjaantuminen kuvien katselussa auttaa karsimaan kuvista epäolennaisen. Valokuvaushinnasto.

Teollinen muotoilu on jäänyt harrastukseksi, toistaiseksi. Suunnittelen kulku-neuvoja ja huonekaluja sekä kodin tarve-esineitä. Toteutan niitä resurssien mukaan vapaaseen tahtiin.

Nämä tekemäni nettisivut ovat työnäytteeni myös webbisivujen tekijänä. Tein ennen oman yrityksen perustamista yritys- ja asiakaslehtien nettiversioita. Pelkkien yksittäisten nettisivujen teosta se poikkesi siinä, että jouduin lisäksi suunnittelemaan järjestelmän, jossa uusi lehti korvaa vanhan ja vanha siirtyy arkistoon. Kuulostaa helpolta, vaikeusastetta lisäsi se, että ensimmäisen puolen aikana uusia nettilehtiä tuli liki kymmenen, jokaisessa sivuja 30-40. Jatkossakin tuli joka viikolla yksi tai kaksi uutta numeroa. Kaikesta selvittiin ja samalla osaaminen karttui. Lisää tietoa löytyy keskeisistä faktoista.


Reino Laukkanen

Kirjoittaja
Valokuvaaja
Teollinen muotoilija TKO
Webmaster

Studio LUMI
PL 40
00711 HELSINKI
puh. 040 724 0076
etunimi.sukunimi@studiolumi.com
www.studiolumi.com


Avaussivulle