Mannerheimintiellä
Putkiremontti
ympäristöä rikkomatta

Mitä tehdä kun maan alle kaivetut vesijohdot menevät epäkuntoon? Putkiremonttia suunnittelevalla on uhkakuvana pommikuopan kaltaiset kaivannot, jotka aiheuttavat harmia kaikille, jotka lähistöllä liikkuvat. Remontti voi viivästyä kohtalokkaasti, jos kaivamista ei päästä alkamaan ajoissa. Tällaisia tilanteita varten on kehitetty erilaisia aukikaivamattomia, rakenteita rikkomattomia menetelmiä, joissa maan pintaa ei välttämättä rikota lainkaan eikä rakennuksia pureta.
Kuvassa: Eduskuntatalon edessä Mannerheimintiellä korjattiin putkivaurio, jonka aikana raitioliikenne katkaistiin ja vain yksi autokaista jouduttiin sulkemaan. Työ kesti 48 tuntia perjantai-illasta sunnuntai-iltaan. Kaivamalla toteutetussa saneerauksessa tie olisi pitänyt katkaista ja saneeraus olisi kestänyt viikkoja.
Teksti: Reino Laukkanen, kuvat: Aarsleff Oy,
www.studiolumi.com
Menetelmät perustuvat sujuttamiseen, jossa vanhan putken sisään viedään uusi putki tai putken osia toisiinsa liitettäviksi.

Sukkasujutuksessa korjattavaan putkeen viedään nestemäisellä hartsilla kyllästetty sukka, joka kovetetaan kuumalla vedellä, ilmalla tai ultraviolettivalolla. Aluksi viemärin puhtaus tarkistetaan videokameralla. Roskat poistetaan, koska putkessa ei saa olla tavaraa, joka voisi rikkoa uuden putken. Uusi sisäosa valmistetaan käyttökohteen, putken halkaisijan, pituuden ja vaadittavan lujuuden mukaan tehtaalla valmiiksi. Sukka tuodaan kylmäkuljetuksena valmiiksi hartsilla kyllästettynä ja kovettumisaikaa säätelevällä lisäaineella käsiteltynä aikataulun mukaisesti.

Viemärikaivon päälle asetetaan n. 5-7 metriä korkea asennustorni, johon kytketään sujutussukan toinen pää. Sukan loppupää on vedetty sisään sukan alkupään kohdalle. Näin sukka on kuin paidan hiha, joka on kääritty ylös. Sukan sisään viedään vettä tai paineilmaa, joka saa putken asettumaan kohdalleen korjattavaan putkeen. Vettä käytettäessä painovoima vie veden avulla sukkaa eteenpäin. Sujutuksen tapahduttua vesi tai paineilma lämmitetään. Kovettumisen jälkeen putki jäähdytetään lasketun ajan mukaisesti. Kovettamisessa voidaan käyttää myös ultraviolettivaloa.
Kaivopuistoon Kuvassa: Työmaa Makasiiniterminaalin vieressä. Kaivopuistoon ja Olympiaterminaaliin vievää katua ei tarvinnut kaventaa.

Seuraavaksi putken päät tasataan ja sisään viedään robotit, jotka liitoskohtien kohdalla poraavat tarvittavat reiät. Sen jälkeen putki vielä kuvataan sisältä lopputuloksen varmistamiseksi.

Asennustornin lisäksi maan pinnalla oli vain sujutussukan tuonut auto. Vaikka putki haiseekin valmistusvaiheessa epämiellyttävältä, on käytetty materiaali puhdistuksen jälkeen elintarvikemuovien laatuvaatimukset täyttävää.
Sukkasujutuksen ansiosta virtausominaisuudet paranevat epätasaisuuksien hävitessä. Asennettavassa osuudessa voi olla jyrkkiäkin mutkia. Ne tosin voivat aiheuttaa seinämiin rypytystä. Jos alkuperäisen putken läpimitta vaihtelee, voidaan tämä ottaa huomioon uuden sisäputken valmistusvaiheessa.
Syöttöputki Kuvassa: Sukkasujutuksessa käytettävä syöttöputki. Vesi täyttää kaksinkertaiseksi käärityn sukan sisäosan ja vie putkea eteenpäin.

Osista kasvaa kokonaisuus

Pätkäsujutuksessa sujutettava putki kootaan työn aikana. Liitostapana voi olla kumitiivisteliitos, muoviputkissa myös sähkömuhviliitos. Liitos on ilman putken ulkopuolista muhvin paksunnosta, joskin betoniputkissa voidaan käyttää myös muhviputkia. Ensimmäisen putken päähän asennetaan erillinen suippeneva kärkikappale.
Viemärikaivon kautta sujutusta tehtäessä kaivoon asennetaan hydraulikäyttöinen työntölaite, jolla putkea työnnetään viemäriin. Putken sujutus voidaan järjestää myös vetämällä putkijonoa perästä seuraavasta kaivosta hydraulisesti tai vinssillä. Muoviputkia ja sähkömuhviliitoksia käytettäessä voidaan veto suorittaa putkijonon kärjestä.

Useimmiten pätkäsujutuksessa käytetään PVC-muovia, jonkin verran myös polyeteeniä ja polypropeenia. Kokeiluja on suoritettu esimerkiksi teräksellä, betonilla ja lujitemuovilla.

Tässä menetelmässä tarvitaan vain vähän erikoiskalustoa. Putken virtauskapasiteetti kuitenkin pienenee oleellisesti.
Sosiaalivaunu Kuvassa: Työntekijöiden sosiaalivaunu, jossa ruokaillaan ja peseydytään.

Kun entinen ei riitä

Pakkopätkäsujutuksessa vanha putki rikotaan ja sen läpimittaa suurennetaan putkessa kulkevalla laitteella. Syntyneeseen reikään voidaan asentaa entisen kokoinen tai sitä hieman suurempi putki. Mahdollista on myös pakkosujuttaa uloimmaksi suojaputki, jonka sisään asennetaan varsinainen virtausputki.
Pneumaattinen pakkosujutuslaite perustuu paineilmalla aikaansaatuun hakkaavaan liikkeeseen. Hydraulinen pakkosujutuslaite perustuu laajanevaan ja supistuvaan kärkiosaan, joka rikkoo ymäröivän putken. Hydrauliset laitteet pienikokoisempina soveltuvat viemärikaivoista käytettäväksi ja pätkäsujutukseen.

Menetelmiä on muitakin, kuten esimerkiksi muotoputkisujutus ja sementtilaastivuoraus. On myös menetelmiä, joiden avulla selvitään vähäisellä kaivamisella, ilman että koko putken pituudelta täytyisi avata maata.

Intenetistä löytyy sujutustekniikasta kertova animaatio osoitteesta:
http://www.insituform.com/howwedoit/how_index.html

Teksti: Reino Laukkanen, kuvat: Aarsleff Oy
www.studiolumi.com